ЕКИП

Дентална клиника 42 разполага със специализиран екип от лекари, профилирани в различни насоки на денталната медицина.


Д-р Йордан Хаджигаев

Дипломиран зъботехник и стоматолог с над 40г. трудов стаж. Асистент в катедра Ортопедична стоматология във Факултета по дентална медицина към МУ - Пловдив. Има придобити три специалности по ортопедична стоматология, ортодонтия и здравен мениджмънт.


Д-р Виктор Хаджигаев

Завършва стоматология през 2004 г. От 2006 е асистент в катедрата по Протетична медицина в МУ - Пловдив. Придобива специалност през 2009г. Член е на Българския Зъболекарски Съюз, Съюз на Учените в Пловдив, Клуб по имплантология, International association for Dental Research. Посещава множество семинари и практически курсове в България и чужбина. Статии на д-р Хаджигаев са публикувани в български и чужди издания. 


Д-р Стефан Златев

Завършва Стоматологичния факултет на Медицински Университет Пловдив през 2012. Придобива специалност през 2016г. Асистент в катедрата по Протетична дентална медицина. Член на БЗС. 


Елена Йонова

Елена се грижи за спокойната обстановка в Клиниката 42 и създава прекрасни условия да бъдат премахнати напрежението и страхът. Отделеното време за разговор и консултация вдъхва доверие и сигурност. Тя е главният координатор в клиниката - организатор на графиците, незаменим асистент и помощник в денталното лечение.